28 avr. 2015

Pausbilder

Kolla pionerna! och irisen!Nu inväntar vi de dubbla, traditionella, pionerna vars knoppar är pâ bristningsgränsen, likt hundratals rosenknoppar i alla dess färger.

I väntan pâ detta kan den som vill (och förstår franska) lyssna till nedan.
Samtal mellan Bourdieu och Grass. Âterkommer om detta.


Grass: Vad gäller era böcker... det finns inte minsta spâr av humor hos er, i det ni skriver. Varför?
(...)
Bordieu: Lââângt svar och argumentation gällande världen som omger oss som inte inspirerar till humor.
Grass: Men jag tänker pâ Montaigne, pâ Voltaire, pâ Diderot... de levde också de omgivna av svårigheter och kaos, men de tappade aldrig bort det komiska. Det ena utesluter inte det andra. Hos dem var den pikareska romanen levande. Jag konstaterar att vi inte längre ser pâ världen med upplysningstidens ögon.
Bordieu: Men jag ser pâ vâr värld. Ni säger att jag inte är rolig. Men världen idag är inte rolig.
Grass: Men jag talar om satir, om det diaboliska leendet. Humorn i svärtan.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire