30 sept. 2013

Rundgång eller sluten cirkel

Känslan.

att återuppleva något så in i benmärgen välkänt är sâ märklig och betryggande?
Likheten mellan denna hund och den hund som var mitt allt under mina tolv första jordeår är så slående, från utseende till temperament, att jag förundras.
Känslan jag inges av när jag ser honom, klappar honom, drar i kopplet sâ djupt inpräntad att jag dessa dagar lever i âteruppstândelsen av gömda delar av mig själv.

Och, nej. Alla cockerspanjlar (hrm hum) ser inte likadana ut.
Och, ja, min första förälskelse samt denna var givetvis de vackraste, klokaste och mest intelligenta exemplar av dem alla.

(Och, jo, det gâr alldeles utmärkt att stänga in sig pâ överövervâningen med en hundvalp. Man mâste bara dâ och dâ göra avbrott för att lâta sig bedâras).

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire