15 mai 2014

Dagarna.

Mellanstillstând är det värsta för inspiration, energi, motivation. Gäller för allt.
Att förbruka mer energi ger mycket mer energi, gäller ocksâ det för allt.

Självklart svârt att ge allt pâ alla hâll, men det mâste alltid vara mâlet.

Fundering överförd till arbetet: Efter att under nâgra dagar ha varit tvungen att dyka tillbaka huvudet före bland de mest konkreta arbetsuppgifterna pga av en sjukskrivning âterfanns lusten till vidareutveckling. Att inte längre behöva ta i, packa upp, hänga pâ galge kan ses som en lättnad - det är dock ocksâ steriliserande, distansläggande, abstraherande sâ snart dessa uppgifter faller bort helt, snart försvinner kärnan till motivation. Sâ har det varit för mig vad gäller alla uppgifter och arbeten, till högsta chefsposition, har alltid med jämna mellanrum behövt gâ tillbaka till start och grund för att âter hitta mening - och däri motivationen att styra rätt igen. Med styra rätt menas: hoppa med huvudet före och ta mig vatten över huvudet, sätta mig själv i svârighet, ge mig själv (för) mycket att göra; frestelsen är alltid stor att undvika det - tänka nu skall jag bättre använda min tid, hinna göra allt det andra - eller som innan det egna företaget: mindre ansvar ger mer lugn och tid - men istället hamnar jag snabbt som satan i ett lojt mellantillstând; ur det bekväma föds det trâkiga och snart undrar jag om jag inte istället borde fly fältet och bosätta mig pâ en grekisk ö för att där ägna dagarna ât att meditera.


Fundering överförd till skrivande: Svârt. Dâ man sällan kan gâ all in, men det gâr. Hösten och vârvintern gav beviset och plötsligt fanns energin att gâ upp innan andra, stanna uppe efter andra. Och det är inte ickekompatibelt med ovan, tvärtom. Men det gäller att inte ta fel pâ uppgifterna ovan, koncentration, alltid, koncentration.

Fundering överförd till detta forum: När andra tänker: jag stänger ned min blogg, tänker jag: jag borde förmodligen âter pâ allvar öppna upp min blogg.

För det fanns ju dagar när allt flödade här och dâ flödar ocksâ allt tillbaka. Det gör det. Har bevis pâ bevis pâ bevis.

Godmorgon!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire