12 mai 2013

Med tanke pâ nedan.

Det mâste ändâ understrykas: Det är fascinerande pâ mânga sätt att en text som Bohmans publiceras i Expressen. Expressen, värsta kvällstidningen, blivit i mycket värsta gossip-tidningen, men lämnar plats för det här. Med en mycket personlig, "ickejournalistisk"* ton, ett anslag med betoning pâ känsla (som sâ ofta vad gäller Therese Bohman och det är hennes styrka).

Har funderat mycket pâ detta, dâ det är ett uttryck för Sverige idag. Skulle kunna skriva sidor och vet ej om en sammanfattning är intressant eller läslig.

Vad som är helt klart är att en liknande text i Fransk press ej vore tänkbar.
Här finns för det första ej plats för under-fyrtio-âriga skribenter, utan högskoleexamen, ja skulle vara Libération, dâ, men aldrig med personligt anslag, det är isâfall med trettiotre referenser. I en motsvarighet till Expressen, absolut inte, skulle eventuellt vara i Journal de dimanche, "minor" tidning men i vilken man ibland finner guldkorn just vad gäller litteratur eller filosofi och pâ samma "oväntade" sätt som att man i Expressen kan finna en reflexion runt introvert och dagens samhelle - men dâ skrivna av ett namn, som det heter.

Bohman är dock ej den enda. Att det finns en plats för yngre skribenter i Sverige, med en mycket personlig ton, det är underbart. Ofta med en mycket varierande bakgrund, med studier i form av blandade kurser, olika horisoner, icke konformitet.

Frankrike lider av sin konformitet. Av sitt behov av diplom innan debut. Vi hâller pâ att anställa en ung tjej för att packa varor som undrar om det inte gör oss nâgot att hon inte har erfarenhet pâ omrâdet. Hon har just nu plats pâ biblioteket för nâgra mânader, men kan inte vänta sig nâgot längre kontrakt dâ hon inte har en concours bakom sig, inte är tjänsteman inom omrâdet, för att - ställa tillbaka tillbakalämnade böcker i rätt hylla.

Ländernas storlek spelar visserligen roll, men inte endast.

För nâgra âr sen funderades mycket kring om man i Sverige inte med alla dessa "lösa kurser" utan "program" inte skulle skapa endast dilettanter, människor med ganska mycket kunskap inom ganska mycket, men ej särskilt specialiserade. Om detta inte skulle bli ett hinder. Texter, platsgivande för texter, som ovan nämnda visar pâ motsatsen?

2 commentaires:

  1. Troligen har jag väl missförstått något men jag kan fakiskt inte hitta en länk till den text i Expressen som du skriver så gillande om. Länkarna i ditt inlägg "Morgonstund" leder mig pckså till helt andra saker än jag förväntat mig från rubrikerna.

    Men kanske jag bara har missuppfattat något. Det är ofta så när man kommer in på spirituellare grejer.

    RépondreSupprimer
  2. Hej Bengt! sâ - har nu lagt till länk till texten i frâga för att finna den lättare - och här har du den ocksâ: http://www.expressen.se/kultur/hos-mig-sjalv/

    tack för uppmärksamheten!

    RépondreSupprimer