22 mars 2014

Herrarna

Stendhal (om Diderot):
"Kanske tänkte han som Voltaire att det är bättre att slâ hârt än rättvist; pâ det sättet behagar man ett större antal läsare, men i gengäld utsätter man sig för att dödligt chockera de själar som uppskattar Correggio och Mozart".

Vilket mâhända skedde i de mer vitt spridda texterna.
I andra:

"En stor skurk är en stor skurk men ingen misslyckad människa", svarar Rameau apropâ att han lâter sig uttala sig beundrande om särkilt sinnrika och svinaktiga svek.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire