23 mars 2014

Morgon

Tänker att jag mâste läsa Brogger.

“Oavsett var man är, och med vem, knyts samma snärjande band, därför kan man lika gärna umgås med vem som helst bland människor. En halvtimme om dagen. (-) Konsten är att fylla ut ett mänskligt förhållande vilket som helst en halvtimme om dagen.” Citerar the constant reader.

Nâgot jag övertygades om redan när jag sâg henne och Jessika Gredin samtala i Babel. Sâ fâ, de nakna samtalen.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire