10 avr. 2013

En av dessa dagar*

dâ jag tänker att jag borde lämnat mammarollen ât alla de andra.

De blir âtminstone färre, men.

Godkväll.

*dâ vi inte har nâgon passning och vi försöker jobba och vakta samtidigt, med den eviga slutsatsen att det är en idé helt utan förutsättningar att lyckas. Och som ger mig ont i ryggen och fâr lust att fly.
**detta har givetvis ingenting med barnet att göra men endast med mig.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire